Vestfold Rundt 56km.

Løypa går fra Horten til Nykirke, Kopstad, langs
gamle E-18 til Barkåker (Gulli) og videre til Sem. Fra Sem går løypa
via Jarlsberg, Tønsberg, Gauterød, Åsgårdstrand og inn til Horten.
Løypa er ganske lik mellomrunden på 96 km, men du slipper den
nordligste delen som bl.a. inneholder Holmestrandsbakken.
Denne klassen har også trimklasse.