Lagkonkurransen

VR2019,  26. mai. 

 • Lagkonkurransen følger 165 km løypen.
 • I 2019 skal det sykles langs Østsideveien og ikke Fv40 (Lågendalen/ Brufoss- Larvik).
 • I 2019 blir det egen lagkonkurranse for lag med 5 og 10 deltakere.

Starttider.

 • Har kan alle lag som har 11 deltakere eller flere, konkurrere.
 • Laget må ha en lagleder som melder på laget, send e-post til: post@vestfoldrundt.no
 • Laget må være registrert innen 15. april.
 • Den enkelte deltager melder seg på i lagstarten.
 • Tiden i mål for laget (som kommer i resultatlisten), settes når deltaker nr 6 passerer målstreken.
 • Her kan alle lag som har 5 deltakere konkurrere.
 • Laget må ha en lagleder som melder på laget, send e-post til: post@vestfoldrundt.no
 • Laget må være registrert innen 15. april.
 • Den enkelte deltager melder seg på i lagstarten.
 • Tiden i mål for laget (som kommer i resultatlisten), settes når deltaker nr 3 passerer målstreken.
 • Her kan alle lag som har 10 deltakere konkurrere.
 • Laget må ha en lagleder som melder på laget, send e-post til: post@vestfoldrundt.no
 • Laget må være registrert innen 15. april.
 • Den enkelte deltager melder seg på i lagstarten. 
 • Tiden i mål for laget (som kommer i resultatlisten), settes når deltaker nr 6 passerer målstreken.

Informasjon og spørsmål:
E-post: post@vestfoldrundt.no