Lagstart 165km.

Det kreves minimum 15 ryttere i for å kunne stille i lagstarten, dersom man ikke har
nok ryttere ved påmeldingsfristens utløp blir man flyttet samlet over i en gruppe i
fellesstarten. Det er ikke tillatt med en følgebil i lagstarten.