Lagkonkurransen

VR2019,  26. mai. 

 • Lagkonkurransen følger 165 km løypen.
 • Første lag starter kl 08:30.
 • I 2019 skal det sykles langs Østsideveien og ikke Fv40 (Lågendalen/ Brufoss- Larvik).

Østsideveien: Strekningen er mer variert og kupert enn Fv40, det er også noen smale partier som man må være oppmerksom på.

NB: Følg trafikkreglene.

God tur!

 • Her kan alle lag som har 11 eller flere deltakere konkurrere.
 • Laget må ha en lagleder som melder på laget, send e-post til: post@vestfoldrundt.no
 • Den enkelte deltaker melder seg på i lagstarten.
 • Tiden i mål for laget (som kommer i resultatlisten), settes når deltaker nr 6 passerer målstreken.
 • Her kan alle lag som har 5 eller færre deltakere konkurrere.
 • Laget må ha en lagleder som melder på laget, send e-post til: post@vestfoldrundt.no
 • Den enkelte deltaker melder seg på i lagstarten.
 • Tiden i mål for laget (som kommer i resultatlisten), settes når deltaker nr 3 passerer målstreken.
 • Her kan alle lag som har 6 – 10 deltakere konkurrere.
 • Laget må ha en lagleder som melder på laget, send e-post til: post@vestfoldrundt.no
 • Den enkelte deltaker melder seg på i lagstarten. 
 • Tiden i mål for laget (som kommer i resultatlisten), settes når deltaker nr 6 passerer målstreken.

Informasjon og spørsmål:
E-post: post@vestfoldrundt.no